Zdjęcie portretowe Emilii Chaber, psychologa dziecięcego.

EMILIA
CHABER

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Ikona kontaktu przez pocztę e-mail
Zdjęcie portretowe Emilii Chaber, psychologa dziecięcego.
Ikona kontaktu przez pocztę e-mail
Ojciec przytulający małe dziecko na łące.

Oferta

DZIECI W WIEKU 0–3 LATA

Siedzące i śmiejące się niemowle, które bawi się tkaniną koloru żółtego.
 • Problemy z regulacją snu, trudności z zasypianiem, częste wybudzanie się, domaganie się obecności rodzica
 • Niepokój, ciągłe domaganie się uwagi, noszenia, trudności z zaspokojeniem potrzeb („high-need baby”)
 • Nadaktywność, nadmierne pobudzenie psychoruchowe
 • Nasilony lęk separacyjny, domaganie się nieustannej obecności rodzica
 • Lęki utrudniające funkcjonowanie
 • Osłabione reakcje społeczne u niemowląt, np. osłabiony kontakt wzrokowy, rzadkie uśmiechanie się, słaba reakcja na imię, brak gestów, wokalizacji, schematyczna, powtarzająca się zabawa, brak mowy lub znaczne opóźnienie rozwoju mowy
 • Dolegliwości psychosomatyczne (np. bóle brzucha, bez określonej choroby somatycznej)
 • Częste wybuchy złości, gwałtowne zmiany nastroju
 • Trudności z treningiem czystości / odpieluchowaniem
 • Podejrzenie nieprawidłowego rozwoju psychoruchowego
 • Skrajna wybiórczość pokarmowa / zaburzenia karmienia

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 • Wszelkie lęki, fobie utrudniające funkcjonowanie
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)
 • Problemy psychosomatyczne, np. bóle brzucha bez określonej choroby somatycznej
 • Problemy ze snem, zasypianiem, częste wybudzanie się
 • Problemy związane z wydalaniem (moczenie się, zanieczyszczanie kałem, wstrzymywanie wypróżniania)
 • Trudności emocjonalne, np. związane z dużymi zmianami (narodziny rodzeństwa, rozwód, poważna choroba w rodzinie, długotrwała hospitalizacja, rozpoczęcie przedszkola i inne)
 • Wybuchy złości, napady agresji, bicie
 • Nadmierna wrażliwość, lękliwość, nieśmiałość
 • Rywalizacja w rodzeństwie
 • Dziecko z zaburzeniami neurologicznymi
Dziewczynka w przedszkolnej sali, wycinającą coś z papieru.

DZIECI W WIEKU SZKOLNYM

Zamyślony chłopiec z plecakiem szkolnym spacerujący po drodze otoczonej drzewami z obu stron.
 • Zaburzenia nastroju, płaczliwość, lękliwość, wybuchy złości
 • Niska samoocena
 • Problemy emocjonalne związane z dużymi zmianami (zmiana/rozpoczęcie szkoły, narodziny rodzeństwa, poważna choroba w rodzinie, długotrwała hospitalizacja i inne)
 • Trudności w kontaktach z rówieśnikami
 • Trudności z regulacją emocji, gwałtowne reakcje emocjonalne, zachowania autoagresywne, np. samookaleczanie
 • Zachowania opozycyjne, drażliwość
 • Lęki i fobie
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)
 • Trudności emocjonalne związane z zaburzeniami neurorozwojowymi, np. ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu, w tym zespół Aspergera
 • Problemy o podłożu psychosomatycznym (częste bóle głowy, brzucha, bez określonej choroby somatycznej)
 • Trudności ze snem, koszmary senne
 • Moczenie nocne/dzienne, zaparcia czynnościowe, zanieczyszczanie się

Cennik

Pierwsza wizyta (online lub w gabinecie): 160 zł.

Kolejne wizyty: 150 zł.


Spotkanie trwa 55 minut.

Na pierwsze spotkanie zapraszam samych rodziców, bez dziecka.