Zdjęcie portretowe Emilii Chaber, psychologa dziecięcego.

EMILIA
CHABER

PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY

Ikona kontaktu przez pocztę e-mail
Zdjęcie portretowe Emilii Chaber, psychologa dziecięcego.
Ikona kontaktu przez pocztę e-mail
Ojciec przytulający małe dziecko na łące.

Oferta

DZIECI W WIEKU 0–3 LATA

Siedzące i śmiejące się niemowle, które bawi się tkaniną koloru żółtego.
 • Problemy z regulacją snu, trudności z zasypianiem, częste wybudzanie się, domaganie się obecności rodzica
 • Trudności w karmieniu (również po zabiegach medycznych), awersje pokarmowe, „wybredność”
 • Trudności z treningiem czystości / odpieluchowaniem / wstrzymywanie wypróżniania / moczenie się
 • Nasilony lęk separacyjny, domaganie się nieustannej obecności rodzica
 • Lęki utrudniające funkcjonowanie
 • Trudnosci emocjonalne, częste wybuchy złości, gwałtowne zmiany nastroju
 • Nawykowe zachowania niepokojące rodziców (np. uderzanie głową, obgryzanie paznokci, masturbacja dziecięca)
 • Dolegliwości psychosomatyczne (np. bóle brzucha, bez określonej choroby somatycznej)
 • Podejrzenie nieprawidłowego rozwoju psychoruchowego

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 • Wszelkie lęki, fobie utrudniające funkcjonowanie
 • Trudności emocjonalne, np. związane z dużymi zmianami (narodziny rodzeństwa, poważna choroba w rodzinie, długotrwała hospitalizacja, rozpoczęcie przedszkola i inne)
 • Problemy psychosomatyczne, np. bóle brzucha bez określonej choroby somatycznej
 • Problemy ze snem, zasypianiem, częste wybudzanie się
 • Problemy związane z wydalaniem (moczenie się, zaparcia czynnościowe, odmowa korzystania z toalety)
 • Nawykowe zachowania niepokojące rodziców (np. uderzanie głową, obgryzanie paznokci, masturbacja dziecięca)
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)
 • Wybuchy złości, napady agresji, bicie
 • Nadmierna wrażliwość, lękliwość, nieśmiałość
 • Rywalizacja w rodzeństwie
 • Dziecko z zaburzeniami neurologicznymi
Dziewczynka w przedszkolnej sali, wycinającą coś z papieru.

DZIECI W WIEKU SZKOLNYM I NASTOLETNIM

Załamany nastolatek siedzący z głową w dłoniach na ławce.
 • Obniżony nastrój, drażliwość, wybuchy złości
 • Niska samoocena
 • Trudności w kontaktach z rówieśnikami
 • Lęki i fobie
 • Odmowa chodzenia do szkoły
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)
 • Problemy emocjonalne związane z dużymi zmianami (zmiana/rozpoczęcie szkoły, narodziny rodzeństwa, poważna choroba w rodzinie, długotrwała hospitalizacja i inne)
 • Trudności z regulacją emocji, gwałtowne reakcje emocjonalne, zachowania autoagresywne, np. samookaleczanie
 • Zachowania opozycyjne, drażliwość
 • Problemy o podłożu psychosomatycznym (częste bóle głowy, brzucha, bez określonej choroby somatycznej)
 • Trudności ze snem, koszmary senne

Cennik

Konsultacja psychologiczna stacjonarna/online: 160 zł.

Terapia psychologiczna stacjonarna/online: 160 zł.


Spotkanie trwa 55 minut.

Na pierwsze spotkanie zapraszam samych rodziców, bez dziecka.