Zdjęcie portretowe Emilii Chaber, psychologa dziecięcego.

EMILIA
CHABER

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Ikona kontaktu przez pocztę e-mail
Zdjęcie portretowe Emilii Chaber, psychologa dziecięcego.
Ikona kontaktu przez pocztę e-mail
Emilia Chaber, psycholog dziecięcy, na tle ogodu.

O mnie

Emilia Chaber, psycholog dziecięcy, na tle ogodu.

Z dziećmi i młodzieżą pracuję od 2009 roku. Metody pracy dopasowuję do osoby/rodziny, z którą pracuję, nie odwrotnie. Łączę podejście systemowe z terapią poznawczo-behawioralną, wykorzystuję metody tzw. trzeciej fali behawioralnej (głównie ACT) oraz terapii schematów. Stosuję metody oparte na dowodach (evidence-based practise). Bliskie mi są koncepcje Porozumienia bez Przemocy oraz Rodzicielstwa Bliskości.

Moje doświadczenia zawodowe obejmują diagnozę oraz terapię psychologiczną dzieci w każdym wieku, wspieram też rodziców w procesie wychowawczym. Mam również bogate doświadczenie w pracy z niemowlętami i ich rodzicami (trudności ze snem, z karmieniem), dziećmi z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, chorymi somatycznie oraz z objawami psychosomatycznymi. Stale podnoszę swoje kompetencje, uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach oraz poddając się superwizji.

Prywatnie jestem mężatką, mamą trójki dzieci.

Praca zawodowa

Obecne zatrudnienie (poza pracą w prywatnym gabinecie)

 • Psycholog na Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej Dzieci i Młodzieży Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie

Wcześniejsze zatrudnienie

 • Psycholog w Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPD „Ostoja” we Wrocławiu
 • Psycholog w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, oddziały: Pediatryczno-Reumatologiczny, Ginekologiczno-Położniczy, Neonatologiczny
 • Psycholog w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, oddziały: Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Rehabilitacji Ogólnoustrojowej Dzieci i Młodzieży
 • Psycholog w dwóch oddziałach Niepublicznego Przedszkola i Żłobka Pinokio w Rzeszowie

Pozostała aktywność

 • Prowadziłam zajęcia z edukacji psychologicznej dla kobiet w ciąży, Wrocławska Szkoła Rodzenia, Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
 • Współprowadziłam warsztaty dla rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z ADHD w Rzeszowie
 • Prowadziłam zajęcia z zakresu podstaw psychoterapii dla studentów Pielęgniarstwa na Uniwersytecie Rzeszowskim

Kwalifikacje

Ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie z psychologii oraz podyplomowe studia z logopedii ogólnej na Uniwersytecie Wrocławskim.

Dodatkowe kursy i szkolenia

 • Kurs systemowej terapii rodzin „Podstawy pracy z rodziną” wraz z pracą nad genogramem własnym, Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie
 • „Rok z terapią poznawczo-behawioralną zaburzeń dzieci i młodzieży” wraz z blokiem superwizyjnym, Poza Schematami, dr n.med. A. Kołakowski
 • Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Trzecia Fala, dr M. Domurat
 • Terapia Schematów (nadal), Phanari, O. Olszewska
 • Wprowadzenie do dialogu motywującego, dr K. Ambroziak
 • „Warsztaty dla dobrych rodziców”, szkolenie z zakresu prowadzenia treningu umiejętności rodzicielskich, wraz z superwizją, dr n.med. A Kołakowski
 • Self-regulation - szkolenie dla specjalistów, dr J. SIkora
 • Wprowadzenie do terapii schematów dzieci i młodzieży, Forum Media Polska, M. Grześ
 • „Trener umiejętności społecznycch (TUS) dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, Studio Psychologiczne J. Węglarz
 • „Wybrane zagadnienia z diagnostyki i terapii dzieci ryzyka”, Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • „Warsztaty diagnozy i terapii dziecka dyslektycznego”, Stowarzyszenie Twórców i Zwolenników Psychostymulacji Wrocław
 • „Zaburzenia mowy na tle autyzmu”, Podyplomowe Studia Logopedyczne, Uniwersytet Wrocławski