Zdjęcie portretowe Emilii Chaber, psychologa dziecięcego.

EMILIA
CHABER

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Ikona kontaktu przez pocztę e-mail
Zdjęcie portretowe Emilii Chaber, psychologa dziecięcego.
Ikona kontaktu przez pocztę e-mail
Czwórka wesołych dzieci siedzących na łące.

Emilia Chaber

Jestem psychologiem dziecięcym z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną skoncentrowaną wokół zdrowia emocjonalnego dzieci i młodzieży, jednocześnie wspieram też rodziców, gdyż terapia dzieci opiera się na współpracy z rodzicami. Zagadnienia dotyczące dzieci i rodziny to od kilkunastu lat moja pasja i świadomy wybór, co wyróżnia mnie na tle innych specjalistów. Szczegółowe informacje na temat moich kwalifikacji znajdziesz w sekcji O mnie. Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Emilia Chaber

Samotne dziecko i miś na drewnianym pomoście.

Pomagam w następujących trudnościach:

 • Problemy z regulacją snu, trudności z zasypianiem, częste wybudzanie się, domaganie się obecności rodzica
 • Niepokój, ciągłe domaganie się uwagi, noszenia, trudności z zaspokojeniem potrzeb („high-need baby”)
 • Nadaktywność, nadmierne pobudzenie psychoruchowe
 • Nasilony lęk separacyjny, domaganie się nieustannej obecności rodzica
 • Lęki utrudniające funkcjonowanie
 • Osłabione reakcje społeczne u niemowląt, np. osłabiony kontakt wzrokowy, rzadkie uśmiechanie się, słaba reakcja na imię, brak gestów, wokalizacji, schematyczna, powtarzająca się zabawa, brak mowy lub znaczne opóźnienie rozwoju mowy
 • Dolegliwości psychosomatyczne (np. bóle brzucha, bez określonej choroby somatycznej)
 • Częste wybuchy złości, gwałtowne zmiany nastroju
 • Trudności z treningiem czystości / odpieluchowaniem
 • Podejrzenie nieprawidłowego rozwoju psychoruchowego
 • Wszelkie lęki, fobie utrudniające funkcjonowanie
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)
 • Problemy psychosomatyczne, np. bóle brzucha bez określonej choroby somatycznej
 • Problemy ze snem, zasypianiem, częste wybudzanie się
 • Problemy związane z wydalaniem (moczenie się, zanieczyszczanie kałem, wstrzymywanie wypróżniania)
 • Trudności emocjonalne, np. związane z dużymi zmianami (narodziny rodzeństwa, rozwód, poważna choroba w rodzinie, długotrwała hospitalizacja, rozpoczęcie przedszkola i inne)
 • Wybuchy złości, napady agresji, bicie
 • Nadmierna wrażliwość, lękliwość, nieśmiałość
 • Rywalizacja w rodzeństwie
 • Dziecko z zaburzeniami neurologicznymi
 • Zaburzenia nastroju, płaczliwość, lękliwość, wybuchy złości
 • Niska samoocena
 • Problemy emocjonalne związane z dużymi zmianami (zmiana/rozpoczęcie szkoły, narodziny rodzeństwa, poważna choroba w rodzinie, długotrwała hospitalizacja i inne)
 • Trudności w kontaktach z rówieśnikami
 • Trudności z regulacją emocji, gwałtowne reakcje emocjonalne, zachowania autoagresywne, np. samookaleczanie
 • Zachowania opozycyjne, drażliwość
 • Lęki i fobie
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)
 • Trudności emocjonalne związane z zaburzeniami neurorozwojowymi, np. ADHD, zaburzenia ze spektrum autyzmu, w tym zespół Aspergera
 • Problemy o podłożu psychosomatycznym (częste bóle głowy, brzucha, bez określonej choroby somatycznej)
 • Trudności ze snem, koszmary senne
 • Moczenie nocne/dzienne, zaparcia czynnościowe, zanieczyszczanie się
Uśmiechnięty chłopiec w żółtym ubranku na zielonym fotelu.

Jak pracuję

Pierwsze spotkanie odbywa się bez udziału dziecka i poświęcone jest zebraniu wywiadu i wstępnej konsultacji zgłaszanych trudności. Dalszy udział rodziców w pracy nad problemem dziecka jest tym istotniejszy, im młodszy jest pacjent. W przypadku dzieci, które nie ukończyły 6 lat, praca z rodzicami jest zazwyczaj najważniejszą formą oddziaływań terapeutycznych.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 55 minut. Zwykle praca nad zgłaszanymi trudnościami zająć może kilka/kilkanaście spotkań, zależnie od rodzaju problemów.

Uśmiechnięta psycholog prowadzi konsultację online.

Konsultacje online

Oferuję również sesje przez internet. Forma jest inna, ale zasady są podobne, jak podczas spotkań w gabinecie. Sesja trwa 55 minut. Nikt nas nie słyszy, nikt nie będzie nam przeszkadzał.

Korzystam z Doxy.me — bezpiecznej platformy dedykowanej telemedycynie, spełniającej rygorystyczne standardy bezpieczeństwa HIPAA. Nie wymaga ona zakładania konta, ani pobierania żadnego oprogramowania — pacjent otrzymuje ode mnie link do strony internetowej, którą otwiera o ustalonej godzinie na swoim komputerze albo urządzeniu mobilnym. Rozmowa odbywa się w trybie wideokonferencji. Ważne, aby przed sesją sprawdzić, czy kamera, mikrofon i słuchawki działają poprawnie, aby nasze spotkanie przebiegało bez zakłóceń. Konsultacje online opłacane są z góry, dane do przelewu wysyłam z kilkudniowym wyprzedzeniem.